Tag Archives: HTML

Chia sẻ cho các bạn những kinh nghiệm tạo Sitemap cho Blogspot

Chia sẻ cho các bạn những kinh nghiệm tạo Sitemap cho Blogspot

Sitemap được xem là một sơ đồ miêu tả các chuyên mục và các bài viết trên blog của bạn. Nó được tạo ra và hiển thị cho người sử dụng html xem. Nhưng thông thường thì các người tối ưu công cụ tìm kiếm chỉ tập trung vào XML sitemap. Vì thế tạo sitemap […]

Hướng dẫn cách thêm thẻ meta description vào trong blogspot

Hướng dẫn cách thêm thẻ meta description vào trong blogspot

Meta description là một trong những phần quan trọng nhất của blogspot. Nó giúp cho người đọc và công cụ tìm kiếm có thể hiểu sơ lược về nội dung bài viết. Nếu như không có thẻ meta thì chắc chắn không có công cụ tìm kiếm nào có thể định dạng và phân loại […]

error: Xin đừng copy em :)